Odkrywamy talenty

Odkrywamy talenty

„nie dawaj więcej oczom i uszom, niż możesz dać rękom”

Maria Montessori

Istnieje przeświadczenie, że Dziecko zdolne poradzi sobie samo. Jednak z doświadczenia powiedzieć można, że Dzieci te, ze względu na swoją indywidualność wymagają szczególnej opieki, która powinna polegać na stymulowaniu rozwoju poprzez tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu świata i odkrywaniu talentów Dziecka. Podstawą wszystkich nawet najbardziej spektakularnych i genialnych dokonań człowieka jest – doświadczenie, trening oraz wiedza nabyta. Toteż, aby talenty się ujawniły i mogły się rozwijać muszą mieć punkt zaczepienia, a mianowicie – Dziecku już od najmłodszych lat trzeba przekazywać pewne treści, czyli wiedzę. Zatem zadaniem osób dorosłych, a więc rodziców i nauczycieli jest pokazanie Dzieciom różnych źródeł zdobywania wiedzy, nie lekceważenie ich pytań, akceptacja pomysłów zachęcanie do twórczej pracy. W ten nurt wspaniale wpisuje się działalność włoskiej lekarki i pedagoga Marii Montessori, która już na początku dwudziestego wieku udowodniła, że najlepszym sposobem edukacji jest zapewnienie dzieciom środowiska, które będzie je wszechstronnie wspierało w rozwoju talentów.

Wychodząc naprzeciw powyższej teorii przedszkole Jaśminowa Akademia systematycznie prowadzi pracę z Dzieckiem, biorąc pod uwagę Jego indywidualne predyspozycje i umiejętności.

Naszym Wychowankom proponujemy zajęcia dodatkowe w każdej grupie są to: zajęcia ruchowe, plastyczne, muzyczne, sensoryczne, czytelnicze,  konstrukcyjne, gimnastyka, zajęcia taneczne, ogrodnicze, warsztaty zoologiczne oraz zajęcia z Jaśminowym Kucem Kubą.

Zajęcia dodatkowe

wybierz zajęcia dodatkowe dla swojego dziecka

Ruchowe

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur .

Plastyczne

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Muzyczne

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Sensoryczne

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur .

Czytelnicze

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Konstrukcyjne

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Gimnastyka

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur .

Taneczne

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Ogrodnicze

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Warsztaty zoologiczne

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur .

Zajęcia z Jaśminowym Kucem Kubą

Kliknij ten przycisk, by zmienić ten tekst. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur