Informacja o ochronie
danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Integracyjne z elementami Montessori Jaśminowa Akademia, ul. Magnoliowa 4, 59-220 Legnica.

Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia rekrutacji do przedszkola.

Dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, a także przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6.1. a, b oraz 9.2. a RODO).

Dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rekrutacji do przedszkola.

Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. W celu realizacji tego prawa należy wysłać żądanie na adres biuro@jasminowaakademia.pl

Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest warunkiem udziału w rekrutacji do przedszkola, niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości udziału w rekrutacji.